контакт

Имате потреба од транспорт?

Побарајте понуда

Кон-транс Шипинг

Киро Крстевски 3/6
Скопје, Македонија
Телефони: +389 2 3232 657; 3215 296;
Факс: +389 2 3215 297
Email: office@kontrans.com.mk
www.kontrans.com.mk